เหตุผลในการก่อสร้าง American Museum of Natural History

พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศอเมริกา

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดตัวครั้งแรกในปี ค.ส. 1964 เดิมทีใช้ชื่อว่า Museum of History and Technology เป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่ออกแบบโดย บริษัททางด้านสถาปัตยกรรม McKim Mead & White ซึ่งเป็นบริษัทอันมีชื่อเสียงในการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมมาก ในปี ค.ส. 1980 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น National Museum of American History เพื่อเป็นตัวแทนภารกิจในการจัดเก็บการดูแลศึกษารวมทั้งตีความวัตถุอันสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ของคนอเมริกัน ในเดือนพฤษภาคม ค.ส. 2012 นาย John Gray ได้รับการประกาศให้เป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์คนใหม่

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซม ในวันที่ 5 กันยายน ค.ส. 2006 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ส. 2008  โดยใช้เงินในการปรับปรุงไปในครั้งนี้เป็นจำนวน  85 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงเวลาปิดทำการ ได้มีการปรับปรุงในเรื่องของสถาปัตยกรรมภายนอกรวมทั้งออกแบบตกแต่งภายในเสียใหม่ เรียกได้ว่าเป็นการปรับปรุงแบบครั้งใหญ่จริงๆ

การปรับปรุงมีดังนี้

  • ห้องโถงใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมอีกทั้งมีการใช้สีฟ้าแบบสดใสในโทนของห้องเพื่อให้รู้สึกสดชื่นเวลาเดินเข้ามาในห้องนี้
  • บันไดใหม่เชื่อมโยงระหว่างชั้น 1 กับชั้น 2 ของพิพิธภัณฑ์
  • จุดบริการต้อนรับใหม่นอกจากนี้มีการเพิ่มวัตถุสถานสำคัญอีก 6 แห่งเพื่อกำหนดเส้นทางผู้เข้าชม
  • ห้องควบคุมที่มีการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ เป็นต้น

 

ในปี 2012 พิพิธภัณฑ์ได้ทำการปรับปรุงอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นการปรับปรุงอาคารทางฝั่งตะวันตกเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการใหม่ เพิ่มศูนย์การค้าและศูนย์การศึกษาแห่งใหม่ ซึ่งใช้งบประมาณไปทั้งหมด 37 ล้านเหรียญ การปรับปรุงในครั้งนี้รวมถึงการสร้างหน้าต่างแบบพาโนรามาซึ่งสามารถมองเห็นห้างสรรพสินค้า National Mall  ได้พร้อมทั้งสามชั้นอีกด้วย

ในปี 1967  ทางพิพิธภัณฑ์ได้นำประติมากรรมนามธรรม ซึ่งเป็นรูปทรงแบบอินฟินิตี้ อันมีความสูงขนาด 7.3 เมตร มอบให้กับห้างสรรพสินค้าแห่งชาติได้นำไปตั้งอยู่บริเวณทางเข้าห้าง ประติมากรรมนามธรรมชิ้นนี้ ได้รับการออกแบบโดยJosé de Rivera ทำการสร้างโดย Roy Gussow ซึ่งมันเป็นผลงานประติมากรรมนามธรรมชิ้นแรกที่ถูกจัดแสดงในอาคารสาธารณะแห่งสำคัญใน Washington D.C

การสนับสนุนภารกิจของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นการแสวงหาและเก็บรักษาบันทึกข้อมูลสำคัญๆไว้ในสื่อรูปแบบต่างๆเพื่อจัดทำประวัติศาสตร์ของอเมริกา ซึ่งมีวัฒนธรรมอันหลากหลาย เจ้าหน้าที่ศูนย์จะทำการอธิบายและเก็บรวบรวมพร้อมทั้งจัดทำคอลเล็กชันเพื่อสนับสนุนการศึกษางานนิทรรศการนิทรรศการและการศึกษาทั่วไป

โดยใน American Museum of Natural History มีจุดเด่นอยู่ตรง รูปปั้นโมอาย รวมทั้งรูปปั้นในสมัยโบราณจากทั่วทุกมุมโลก ส่วนโซนที่เป็นไฮไลต์ คือ โซนกระดูกไดโนเสาร์ของจริง มีมากมายหลายชิ้น รวมทั้งโครงกระดูกของเจ้า T-Rex ซึ่งตั้งเด่นหราสะดุดตาพร้อมทักทายนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือน