เรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เข้าถึงแก่นแท้ที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองหลวง ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศอเมริกา

สังคมในปัจจุบันทุกวันนี้มีการดำเนินชีวิตโดยวิทยาศาสตร์โดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งวิทยาศาสตร์จะคล้ายกับสิ่งมหัศจรรย์ในการดำรงชีพ ซึ่งมนุษย์เราอาจจะละเลยต่อความรู้ เราสังเกตกันหรือไม่ว่าตำราที่เราเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยจะมีวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ นั่นเพราะว่าทางกระทรวงการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญต่อวิทยาศาสตร์ต้องการให้ประชากรได้เรียนรู้การใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำได้ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด วันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ที่หนึ่ง ที่รวมความรู้ของวิทยาศาสตร์ไว้จนถึงแก่นแท้จริงๆ เป็นที่แรกของประเทศไทยสำหรับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ถูกจัดทำขึ้นมา

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งแรกนั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2533 ที่ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยงบประมาณ 718 ล้านบาท พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นโครงการที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ลักษณะของอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีรูปทรงคล้ายกับลูกบาศก์จำนวน 3 ลูกที่ถูกเชื่อมติดกันมีจำนวน 6 ด้านในจะมีการจัดแสดงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เมื่อเนื้อหาแตกต่างกันออกไป เนื้อหาในการแสดงนั้นจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพื่อความไม่จำเจ ส่วนมากนิทรรศการที่จัดขึ้นนั้นจะพูดถีงเกี่ยวกับประวัติของวิทยาศาสตร์ พลังงาน และภูมิปัญญาไทย ทั้งหมดนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 อาคาร ซึ่งเราจะพาไปดูว่า 3 อาคารนี้ได้จัดแสดงอะไรบ้าง

เริ่มที่ อาคารแรกที่มีรูปทรงคล้ายลูกบาคก์ ในอาคารนี้จะทมี 6 ชั้นจะมีการจัดนิทรรศกาลแบ่งได้ดังนี้

  • ชั้นที่ 1 เป็นชั้นต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในวิทยาศาสตร์ จะมีนิทรรศกาลเกี่ยวกับผู้บุกเบิกวิทยาศาสตร์ ซึ่งในชั้นนี้จะประกอบไปด้วยห้องอินเตอร์เน็ต และนิทรรศกาลต่างๆ ที่หมุนเวียนไปเรื่อย
  • ชั้นที่ 2 เป็นชั้นที่พูดถึงเรื่องสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ของนักวิทยาศาสตร์ และการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงเทศโนโลยีที่ทำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  • ชั้นที่ 3 จะมีลักษณะเป็อุโมงค์จะพูดถึงเรื่องพลังงานทุกอย่างที่มีในโลก เนื้อหาจะพูดถึงวิทยาศาสตร์ชั้นพื้นฐาน มีโรงภาพยนตร์ที่จะพูดถึงวิทยาศาสตร์ให้ความรู้ต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวหรือนักศึกษาที่มาที่นี่
  • ชั้นที่ 4 ชั้นนี้จะพูดถึงสิ่งแวดล้อมในโลกกับสิ่งก่อสร้าง หรือโครงสร้างรวมทั้งพูดถึงในด้านของเกษตรกรรมต่างๆ ในโลก
  • ชั้นที่ 5 เป็นชั้นที่กล่าวถึงร่างกายของมนุษย์ เรื่องเกี่ยวกับคมนาคม รวมไปถึงวิทยาศาสตร์ในบ้านเรือน คุณภาพชีวิตในอนาคต
  • ชั้นที่ 6 ชั้นนี้เป็นชั้นสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชั้นนี้จะพูด และแสดงถึงเทคโนโลที่มีในประเทศไทยทั้งหมด รวมถึงภูมิปัญญาของไทยที่ถูกนำวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์อีกด้วย

อาคารที่สองเป็นอาคารที่จัดนิทรรศกาลเกี่ยวกับธรรมชาติที่พูดถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านในจะถูกแบ่งเหมือนๆ กับอาณาจักรที่จะมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ เชื้อแบคทีเรีย เห็ดรา และวิวัฒนาการของชีวิตมนุษย์ รวมทั้งที่นี่ในอาคารนี้ยังมีห้องนักธรรมชาติวิทยาอีกด้วย

อาคารสุดท้ายเป็นอาคารแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่ ที่นี่ในอนาคตนั้นจะจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีในประเทศไทย เช่น การสื่อสาร คำนวณ ตั้งแต่ยุคบุกเบิกจนถึงปัจจุบัน