siam

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์รากเหง้าของคนไทย

พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศอเมริกา

ในประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโชว์อยู่มากมายซึ่งหนี่งในนั้นจะมีพิพิธภัณฑ์หนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะพูดถึงรากเหง้าของคนไทย พิพิธภัณฑ์นี้มีชื่อว่า มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ถึงรากเหง้าบรรพบุรษไทย ที่นี่ตั้งอยู่ในถนนสนามไชย แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551

มิวเซียมสยาม เป็นพิพิธภัณฑ์จะจัดแสดงเกี่ยวกับชีวิต วัฒนธรรม และรากเหง้าของไทยแท้ๆ ซึ่งเนื้อหาทั้งหลายจะทำให้ผู้ที่เข้าชมไม่ว่าจะเป็น นักศึกษา นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่สนใจได้รู้ถึงชีวิตคนไทยในอดีตอย่างแท้จริงได้ถ่องแท้ที่สุด โดยในพิพิธภัณฑ์นี้จะเน้นเนื้อหาไปที่การใช้ชีวิตของคนไทยในอดีตที่อาศัยในเมืองบางกอก หรือที่เรารู้จักในชื่อเรียกว่า กรุงเทพมหานครนั่นเอง ในพิพิธภัณฑ์นั้นได้จัดนิทรรศกาลหลากหลายรูปแบบทำให้เป็นที่น่าสนใจไม่จำเจ ผู้คนสนใจที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากทั้งคนไทย และคนต่างประเทศ

ในปัจจุบันนี้มิวเซียมสยามนั้นได้มีการปรับปรุงด้านในให้เข้ากับยุคสมัยไม่ล้าหลังมากนัก ส่วนเนื้อหาที่ถูกจัดแสดงเพิ่มขึ้นมาคือ เรียงความประเทศไทย นิทรรศการนี้มีจุดประสงค์ที่สำคัญคือ ต้องการให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนั้นได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาแต่ละยุคว่าเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น การแต่งกาย ประเพณีที่ถูกสืบทอด ประวัติศาสตร์รวมถึงสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้น ในนิทรรศการนี้จะแสดงถึงทุกมุมมองของความเป็นไทยจริงๆ โดยนิทรรศกาลนี้ใช้ชื่อว่า “ถอดรหัสไทย” จุดที่แสดงนิทรรศการนั้นจะมีอาคารสำคัญหลักๆ 7 ที่ ซึ่งในการจัดการแสดงจะแตกต่างกันออกไปดังนี้

  • อาคารกระทรวงพาณิชย์เดิม ลักษณะอาคารนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้นมีการจัดห้องนิทรรศกาลเนื้อหาแบบถาวรมีร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกของมิวเซียมสยาม มีทางเข้าออกสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุรองรับ อาคารนี้จะมีไว้สำหรับจัดนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” ซึ่งจะมีการแบ่งออกออกเป็นทั้งหมด 17 ห้อง และนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” อีก 14 ห้อง บางห้องจะมีความทันสมัยที่ปรับเข้ากับยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว
  • อาคารอเนกประสงค์ 1 ลักษณะเป็นอาคารสองชั้นที่ถูกสร้างด้วยกระจก ที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สำหรับจัดนิทรรศการแบบหมุนเวียน เพื่อไม่ได้เกิดความจำเจ ส่วนใหญ่จะจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรม workshop ต่างๆ
  • อาคารสำนักงาน เป็นอาคารที่เปิดบริการสำหรับเป็นห้องประชุม ห้องสมุดที่ไว้สำหรับการเรียนรู้ รวมถึงเป็นคลังโบราณวัตถุในผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้
  • ลานสนามหญ้าด้านหน้าของอาคารกระทรวงพาณิชย์ เป็นพื้นที่ที่เอาไว้สำหรับจัดแสดงเกี่ยวกับพวกประติมากรรมต่างๆ ที่ร่วมสมัยในปัจจุบัน
  • ลานคนบแดง และสนามหญ้า เป็นจุดที่ทำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้ง
  • อาคารอเนกประสงค์ 2 มีไว้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
  • นิทรรศกาลเคลื่อนที่ ลักษณะคล้ายกับตู้คอนเทนเนอร์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้แบบทันสมัย เป็นส่วนที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมด