ประวัติพิพิธภัณฑ์ Metropolitan Museum of Art

พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศอเมริกา

พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิตัน มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Metropolitan Museum of Art  อีกทั้งยังมีชื่อเล่นว่า The Met  เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะอันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร ตั้งอยู่ ณ ทางทิศตะวันออกของ Central park ในมหานคร New York ประเทศสหรัฐอเมริกา Metropolitan Museum of Art ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1870

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมงานศิลปะแบบถาวรกว่า 2ล้านชิ้น โดยแบ่งห้องการจัดแสดงทั้งหมดเป็น 19 แผนก ส่วนที่เป็นอาคารหลักมีชื่อเรียก ว่า The Met ซึ่งสถานที่แห่งนี้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะอันใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนอกจากนี้ยังมีอีกสาขาหนึ่ง เป็นหอศิลป์แบบเดียวกันแต่เป็นสาขา 2 รวมทั้งมีขนาดเล็กกว่า มีชื่อว่า  The Cloisters ตั้งอยู่ใน Upper Manhattan ซึ่งเอาไว้จัดแสดงศิลปะยุคกลาง

Metropolitan Museum of Art จัดแสดงงานศิลปะแบบถาวร โดยสามารถรวบรวมและเป็นทั้งเจ้าของงานศิลปะอันทรงคุณค่าทั้งหลายเป็นจำนวนมาก งานศิลปะของที่นี่มีเรื่อยมาตั้งแต่ศิลปะยุคคลาสสิก , ศิลปะยุคอียิปต์โบราณ, จิตรกรรมและประติมากรรมของจิตรกรชั้นปรมาจารย์อันสะสมและรวบรวมมาจากเกือบทุกประเทศในแถบฝั่งยุโรปตะวันตก นอกจากนี้ยังมีงานสะสมศิลปะแบบอเมริกันดั้งเดิมรวมทั้งศิลปะแบบสมัยใหม่ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ Metropolitan Museum of Art ยังเป็นเจ้าของงานศิลปะจากภูมิภาคของโลกต่างๆ เช่น Africa , Asia , ศิลปะจากหมู่เกาะPacific, งานศิลปะจาก Byzantine และศิลปะจากอิสลาม  นอกเหนือไปจากงานศิลปะแล้วทาง Metropolitan Museum of Art ก็ยังมีการสะสมเครื่องดนตรีโบราณ , เสื้อผ้ารวมทั้งเครื่องตกแต่งในสมัยก่อน , อาวุธในสมัยโบราณ, เสื้อเกราะอาวุธจากทั่วโลก  อีกทั้งภายใน Metropolitan Museum of Art  ยังมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นการแสดงถึงการตกแต่งจากภายในเป็นการตกแต่งแบบถาวร มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 จากสมัยโรมันเรื่อยมาไปจนถึงสมัยใหม่ของสหรัฐอเมริกา

พิพิธภัณฑ์ Metropolitan Museum of Art  ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1870 โดยกลุ่มชาวอเมริกันผู้มีใจรักในงานศิลปะกลุ่มหนึ่ง ซึ่งผู้ก่อตั้งได้รวมตัวกับผู้คนจากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ , นักการเงิน , ผู้นำศิลปิน , นักคิด ผู้มีชื่อเสียงในสมัยนั้น โดยเหล่าผู้ก่อตั้ง  Metropolitan Museum of Art มีจุดประสงค์ในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่นี้ขึ้นมาเพื่อต้องการนำศิลปะอันทรงคุณค่าและการศึกษาศิลปะอันสามารถเข้าถึงผู้คนทุกกลุ่มมาสู่ประชาชนของอเมริกา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้าชมเป็นครั้งแรก ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1872

ไม่เพียงแต่ชาวอเมริกาเท่านั้นแต่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศต่างก็ให้ความสนใจในการมาชมเป็นอย่างมาก ถึงแม้คุณจะไม่ใช่นักท่องเที่ยวสายพิพิธภัณฑ์ แต่ขอรับรองว่าถ้าคุณได้มาแล้วจะต้องรู้สึกชอบอย่างแน่นอน

ในปี ค.ศ. 2007 มีการวัดความใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ ปรากฏมันมีความยาวทั้งหมดเกือบ 1 ใน 4 ไมล์ รวมทั้งมีจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดกว่า 2 ล้านตารางฟุต