10 พิพิธภัณฑ์ยอดนิยมอันดับโลก

พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศอเมริกา

                 พิพิธภัณฑ์ หมายถึง สถานที่ที่เก็บรวบรวบความรู้ในด้านต่าง ๆ แล้วจัดแสดงไว้เพื่อให้ผู้คนเข้าไปศึกษาหาความรู้ ทั้งที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การไปท่องเที่ยวตามพิพิธภัณฑ์นั้นนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย ดังนั้นวันนี้เราจึงรวบรวม 10 พิพิธภัณฑ์ยอดนิยมอันดับโลกมาให้ดูกัน

  1. พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) ตั้งอยู่ที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเกี่ยวกับศิลปะที่เก่าแก่ มีชื่อเสียงที่สุดอันดับต้น ๆ ของโลก เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1793 ภายในจัดแสดงผลงานทางศิลปะกว่า 35,000 ชิ้น ที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก เช่น ภาพโมนาลิซ่า ภาพมาดอนน่าออฟร็อค เป็นต้น
  2. พิพิธภัณฑ์อังกฤษ (British Museum) ตั้งอยู่ที่เมืองลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของมวลมนุษยชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งเมื่อปี 1753 ภายในมีการจัดแสดงวัตถุจากทั่วทวีปทุกมุมโลกกว่า 7 ล้านชิ้น
  3. พิพิธภัณฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ (National Air and Space Museum : NASM) ตั้งอยู่ที่รัฐวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับวัตถุรวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอวกาศและยานอวกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงมีการบันทึกรายละเอียดของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีอวกาศการบินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย
  4. พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิตัน (Metropolitan Museum of Art) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า The Met ตั้งอยู่ที่เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1870 ภายในจัดแสดงงานศิลปะรวมไปถึงสิ่งของเครื่องใช้ของทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 2 ล้านชิ้น
  5. พิพิธภัณฑ์วาติกัน (Vatican Museums) ตั้งอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับศิลปะที่มีความเป็นมายาวนานกว่าร้อยปี โดยการสะสมของโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
  6. พิพิธภัณฑ์วาติกัน (Musée d’Orsay) ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1986 ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับศิลปะ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ และการออกแบบของฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน
  7. พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ หรือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง (National Palace Museum) ตั้งอยู่ที่เขตซื่อหลิน เมืองไทเป ภายในมีการจัดแสดงผลงานทางศิลปะของจีนในยุคโบราณที่มีความเก่าแก่ถึงกว่า 5,000 ปี รวมถึงสมบัติของราชวงศ์ทุกราชวงศ์รวมกว่า 620,000 ชิ้น
  8. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีน (National Museum of China) ตั้งอยู่ที่เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของประเทศตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ เครื่องเคลือบโบราณ เครื่องประดับ สิ่งของมีค่าในราชวงศ์ต่าง ๆ ภาพวาด เป็นต้น โดยมีวัตถุโบราณจัดแสดงรวมกว่า 1.2 ล้านชิ้น
  9. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ (Natural History Museum)ตั้งอยู่เมืองลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ จัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของสัตว์ ระบบนิเวศวิทยาบนโลกใบนี้ทั้งในยุคอดีตและปัจจุบัน เช่น ไดโนเสาร์ สัตว์หายากใต้ทะเล เป็นต้น
  10. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Science & Technology Museum) ตั้งอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางธรรมชาติ รวมไปถึงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทั้งหลายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน